Levering

Delscher BV zal haar uiterste best doen om alle aankopen binnen de termijn van vijf werkdagen te leveren. Delscher BV is niet aansprakelijk indien de levering plaats vindt op een later tijdstip. Delscher BV heeft het recht de opdracht tot dertig dagen na de bestelling te leveren zonder in gebreke te worden gesteld door de klant. Wanneer de termijn wordt overschreden, ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging. De klant kan dan kosteloos de overeenkomst ontbinden. De klant ontvangt dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, het betaalde bedrag terug.

Leveringen vinden plaats via PostNL. Indien de koerier er niet in slaagt uw bestelling bij de eerste poging te leveren, zal hij of zij een bericht achterlaten, met vermelding van informatie wanneer de tweede poging wordt ondernomen. Dit proces wordt nog een keer herhaald, waarop PostNL contact met u opneemt om uw wensen met betrekking tot de levering te bespreken (verzenden naar een ander adres, terug naar de afzender). Alle items worden verzekerd door Delscher BV tot het moment dat zij zijn afgeleverd op uw adres. Eventuele klachten over de staat waarin de goederen zijn geleverd (inclusief ontbrekende onderdelen) moeten telefonisch of per e-mail worden ingediend bij Delscher BV, uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de goederen.

Leer ook meer over

Terug omhoog
contact us